Kullanım Koşulları

Lütfen,

(www.berberoglutekstil.com) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Berberoğlu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Berberoğlu Tekstil” olarak anılacaktır.) sorumlu değildir.

Berberoğlu Tekstil, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Berberoğlu Tekstil ’in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Berberoğlu Tekstil, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Berberoğlu Tekstil  'in, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla;  iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.

Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Berberoğlu Tekstil K'in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Berberoğlu Tekstil tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından Berberoğlu Tekstil hesabının gerek Berberoğlu Tekstil 'i gerekse üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Berberoğlu Tekstil 'in ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Berberoğlu Tekstil, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

Berberoğlu Tekstil; bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, Berberoğlu Tekstil markası ve diğer markalar, www.berberoglutekstil.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve bunlar yasal koruma altındadır.

İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Berberoğlu Tekstil’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Berberoğlu Tekstil, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Berberoğlu Tekstil, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.